Products

双酚A

应用类别:

树脂涂料 、 车用材料 、 绝缘材料


产品证书 / 产品型录:

产品说明

双酚A-环氧树脂(EPOXY)级:
纯度(≧99.80%),由其生产的环氧树脂具有:优秀的耐热性及韧性、粘接强度、电气绝缘性、耐腐蚀性。                                                

双酚A-聚碳酸酯(PC)级:
纯度(≧99.95%),由其生产的聚碳酸酯具有:高强度及弹性系数,高冲击强度,优秀的尺寸安定性、光学性、耐疲劳性、耐候性及电气特性。

产品用途

双酚A主要用于制造环氧树脂(EPOXY)与聚碳酸酯(PC)。

马上透过 QR Code 分享产品讯息

双酚A